Sot caktohet seanca e ardhshme e kuvendit, këto pika do të jenë në rend të ditës

kuvendiKryesia e Kuvendit të Kosovës do të mbajë sot mbledhjen e radhës, ku në rend dite janë paraparë tetë pika që do të shqyrtohen, e si pikë e dytë është përgatitjet për seancën e ardhshme.

Ja rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme,

2. Përgatitjet për seancën plenare:

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

2. Koha për pyetje parlamentare,

3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

4. Shqyrtimi i raportit vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2015,

5. Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur për Media,

6. Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e dy (2) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

7. Propozimi i GP të AAK-së për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare.

8. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave.