Nesër mbledhja e Kuvendit Komunal, diskutohet për Raportin e Auditorit

kk-696x463Mbledhja e -VII- (shtatë e vitit 2016 ) e rregullt e Kuvendit të Komunës së Malishevës, do të mbahet ditën e Premte, më datë 15.07.2016 duke filluar nga ora 10:00.  Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës.

Për këtë mbledhje është propozuar ky rend i ditës:

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit  nga mbledhja e kaluar .
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës Nr.01/887 datë, 08.07.2016  të kryetarit të Komunës;
  3. kërkesa  nr.01/856  datë: 28.06.2016  nga z.Rrahman Mazreku nga Malisheva, për ndërrimin

e destinimit të tokës bujqësore ne tokë ndërtimore.

  1. kërkesa  nr.01/871 datë 01.07.2016 nga zj.Rabishe Mazreku nga fshati  Ngucat, për ndërrimin

e destinimit të tokës bujqësore ne tokë ndërtimore

  1. Shqyrtimi i raportit te Auditorit të përgjithshëm  për pasqyrat financiare të Komunës së Malishevës

për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2015.

  1. Të ndryshme.

Mbledhjet e Kuvendit janë ta hapura, dhe në to mund të marr pjesë çdo qytetar i interesuar