Ndërprehet mësimi në shkollën e Astrazupit

shkolla-astrazupSot, nxënësit e shkollës fillore “Ganimete Terbeshi” në Astrazup, nuk kanë mbajtur mësim për shkak të mungesës së ngrohjes. Lexuesit e Malishevapress, kanë thënë se ndërprerja e mësimit ka ardhur si pasojë e mungesës së lëndës djegëse. Mos zhvillimi i mësimit për shkak të neglizhencës së komunës për të siguruar me kohë furnizimin e shkollave me lëndë djegëse dhe për t’ua siguruar sistemin e ngrohjes, tregon më së miri papërgjegjësinë e komunës, veçanërisht Drejtorisë së Arsimit e cila është përgjegjëse për zhvillimin dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor në të gjitha shkollat e komunës së Malishevës.

Janë nxënësit ata të cilët i bartin pasojat e kësaj neglizhence dhe papërgjegjësie institucionale.