Me datë 7 dhjetor 2015 mbahet mbledhja e XI e Kuvendit të Komunës

 

kk..Mbledhja e njëmbëdhjetë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Malishevës, për vitin 2015, do të mbahet ditën e Hënë, duke filluar në ora 10:00.

Mbledhja mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës.

 

Për këtë mbledhje është propozuar ky rend dite:

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
  2. Shqyrtimi dh miratimi përfundimtar i Projekt rregullores për ndarjen e bursave për studentë.
  3. Shqyrtimi i kërkesës nr.02/240 të datës 31.08.2015, e parashtruar nga shfrytëzuesit e banesave publike në lagjen “Mirditë”
  4. Informim për realizimin e planit të punës së Kuvendit të Komunës, për vitin 2015
  5. Të ndryshme

 

Malishevë, nëntor 2015                                                                         Kryesuesi i Kuvendit

Dr.Aziz Thaçi