Malisheva e mbuluar nga mbeturinat, ndoten edhe lumenjtë

FOTO MBETURINASHQyteza e  Malishevës pavarësisht faktit që mbulohet nga kompania për mirëmbajtjen e qytetit, ajo është në gjendje të rendë sa i përket ambientit. Përveç rrugës Rilindja Kombëtarë që pastrohet pjesërisht, rrugët tjera kryesisht nuk pastrohen dhe janë në gjendje të rendë. Përveç rrugëve dhe trotuareve në Malishevë gjendja është alarmante edhe në lumenj që janë burimi i shpërndarjes së ndotjes. Mbeturinat kanë mbuluar edhe përroskën e qytetit e cila përveç pamjes së shumëtuar  po kundërmon dhe është bërë rrezik për banoret dhe bizneset e Qytetit. Pamjet ne foto te dërguar nga një qytetarë më se miri flasin për situatën.