Kuvendi fillon punimet me 22 shtator, pa demarkacionin

kuvendiK

Seanca e ardhshme plenare do të mbahet më 22 shtator, që është seanca e parë që e shënjon fillimin e sesionit vjeshtor.

Në këtë seancë nuk do të jetë në rendin e ditës marrëveshja për Demarkacion.

 Më poshtë mund t`i shihni 7 pikat e rendit të ditës së seancës së ardhshme:

  1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme,
  1. Përgatitjet për seancën plenare:
  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,
  1. Shqyrtimi i raportit vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2015,
  1. Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur për Media,
  1. Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e dy (2) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,
  1. Propozimi i GP të AAK-së për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare.
  1. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave