Kuvendi Komunal në Malishevë shfuqizon vendimin që ndalonte vizitat e nxënësve në Shqipëri

Pas një debati të gjatë, Anëtaret e Kuvendit Komunal në Malishevë kanë votuar për shfuqizimin e vendimit të marr me datë 19.07.2017, në bazë të cilit ndalohej organizimi i ekskursionit në Shqipëri për maturantët e Komunës së Malishevës. Të gjithë anëtarët e Kuvendit të cilët ishin prezent në këtë mbledhje kanë votuar pro shfuqizimit të këtij vendimi me ç’rast i kanë hapur rrugë nxënësve që të kenë mundësi organizimin e ekskurzioneve në Shqipëri.