Kuvendi Komunal në Malishevë vazhdon seancën e mbetur në gjysmë

Seanca e Kuvendit Komunal në Malishevë, e cila ka filluar të mërkurën me 28 shkurt, pas një diskutimi të gjatë për pikat e rendit të ditës, atë ditë nuk ka arritur të përfundoj me gjitha pikat e rendit të ditës. Ndërsa sot do të vazhdoj diskutimi për pikat e mbetura. Seanca e kaluar nuk është transmetuar drejtpërdrejtë në faqen zyrtare në facebook të Komunës së Malishevës. Shpresoj që sot qytetarët do të kenë rastin ta ndjekin direkt transmetimin e seancës.