Kualifikimi universitar nuk është kusht për të punuar si mësimdhënës në shkollën fillore “Gjergj Fishta” në Senik!

foto-1

Në shkollën fillore “Gjergj Fishta” në fshatin Senik të Malishevës, me sa duket shkolla po shërben si strehë e të pa diplomuarve. Në redaksinë e “MalishevaPress” burimet tona brenda kësaj shkolle kanë raportuar që mësimdhënësi i lëndës së Matematikës nuk e ka as një kualifikim, përveç shkollës së mesme dhe se ai ka dy vite që punon në këtë shkollë, për më tepër vendi i tij i punës nuk është shpallur fare në konkursin e rregullt nga Drejtoria e Arsimit në koordinim me drejtorin e shkollës. Që ky i fundit kohë më parë vet ishte mësimdhënës i Matematikes. Por si duket me të arritur në pozitën e drejtorit është rehatuar dhe është përkujdesur që vendi i tij i punës të ruhet edhe për një periudhë të gjatë kohore.

Vlen të theksohet se janë nxënësit ata të cilët i bartin pasojat, e të gjitha këtyre parregullsi dhe këtyre manipulime të cilin po vazhdon ti bëjë Drejtoria e Arsimit në bashkëpunim me drejtorët e shkollave.