Komuna e Malishevës shpallë në ankand publik pishinën e Banjës (Dokument)

Pas vendimit për dhënien në shfrytëzim të pishinës së Banjës, Komuna e Malishevës edhe zyrtarisht ka bërë shpalljen për të gjithë ofertuesit e interesuar që ta kenë në shfrytëzim pishinën e Banjës për një afat kohor 6 muaj. Më saktësisht nga 1 qershori deri me 31 dhjetor 2018. Po ashtu në shpalljen publike përveç kritereve tjera thuhet se oferta fillestare është 18,000 (tetëmbëdhjetëmijë) euro.

Më poshtë gjeni të bashkangjitur shpalljen e plotë të Komunës së Malishevës: