Komuna e Malishevës shpallë konkurs për përkrahje financiare në fushën e kulturës dhe sportit (Dokument)

Komuna e Malishevës, gjegjësisht Drejtoria për Kulturë, rini dhe sport, ka shpallë konkurs për përkrahjen financiare të projekteve në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit. Në shpalljen publike të komunës, ftohen gjitha organizatat joqeveritare të sferës së kulturës, rinisë dhe sportit të cilat janë aktive dhe zhvillojnë aktivitetet e tyre në komunën e Malishevës, të aplikojnë për të fituar nga ky projekt financiar.

Më poshtë keni konkursin e shpallur nga Komuna e Malishevës: