Komuna e Malishevës shpallë aplikimin për makina mjelëse dhe motokultivator (Dokument)

Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural në Komunë e Malishevës, ka shpallë aplikimin për përkrahjen e bujqve dhe fermerëve me mjete bujqësore. më konkretisht shpallja publike ka të bëjë me ndarjen e makinave mjelëse dhe motokultivatorëve. Shpallja do të jetë e hapur deri me datën 4 qershor 2018.

Më poshtë gjeni shpalljen zyrtare nga Komuna e Malishevës: