Komuna e Malishevës rishpallë konkursin për një shofer (Dokument)

Komuna e Malishevës gjegjësisht Drejtoria për Administratë të Përgjithshme sot ka rishpallur konkursin për pozitën e një shoferi i cili do të vozitë veturat zyrtare të administratës komunale dhe zyrtarëve komunal sipas detyrave dhe punës së tyre.

Kujtojmë se për pozitën në fjalë javë më parë ishte shpallur konkursi i rregullt dhe nuk ka pas asnjë njoftim zyrtarë nga komuna si ka shkuar procedura e konkurrimit dhe pse është dashtë të rishpallët konkursi përsëri. Pra nuk është raportuar për asnjë parregullsi e cila do të detyronte komunën të rishpallë konkursin për pozitën e njëjtë.