Komuna e Malishevës ka shpallur konkurs për pranimin e 21 mësimdhënësve (Dokument)

Komuna e Malishevës gjegjësisht Drejtoria për Arsim dhe Edukim, ka shpallur konkursin e rregullt për pranimin e mësimdhënësve në vitin shkollor 2018-2019. Konkursi i shpallur dje do të jetë i hapur deri me datën 08.08.2018. dhe në dokumentin e bashkangjitur gjenden pozitat për të cilat është shpallur konkursi, si dhe kriteret për aplikim.

Më poshtë konkursi i plotë: