Komuna e Deçanit i thotë Jo Zajednices dhe Demarkacionit me Malin e Zi

foto lll

Sot është mbajte mbledhje e jashtëzakonshme e Asamblesë Komunale më të vetmen pike të rendit të ditës Shqyrtimi i kërkesës së grupit të delegatëve dhe nxjerrja e Deklaratës kundër formimit të Bashkësisë së Komunave Serbe në Republikën e Kosovës dhe kundër marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.

Këtë seancë e hapi kryesuesi i asabmbelës z.Jashar Dobraj, ku dhe bëri verifikimin e asamblistëve.

Në sallën e asamblesë të pranishëm ishin vetëm 15 anëtar,  LDK dhe as PDK e bojkotuan këtë mbledhje.

Asamblistët vendosë që të nxjerrin një komision në këtë përbërje :

1.     Enver  Osdautaj

2.     Enver Likaj

3.     Sanije  Thaqi

4.     Violeta  Kukalaj

5.     Bilall Haderxhonaj dhe

6.     Mehmet Osaj

Ky komision ka hartuar deklaratën  kundër  formimit të Bashkësisë së Komunave Serbe në Republikën e Kosovës dhe kundër marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.Deçani është Komuna e tretë që miraton deklaratë Kundër Zajednicës dhe Demarkacionit. Deklaratë kundër Zajednicës ka miratuar deri tash Komuna e Malishevës, Komuna e Hanit të Elezit dhe Komuna e Deçanit.