Kjo është gjendja e rrugës në fshatin Lladroc (Foto)

Kjo është gjendja e rrugës në fshatin Lladroc. Është ora 9:30 dhe ende rruga është e bllokuar nga bora dhe akulli dhe nuk shihet asnjë makinë duke qarkulluar. Kompania përgjegjëse për pastrimin e rrugëve si duke e konsideron punë të kryer pastrimin e rrugëve sidomos tash kur është fundi i sezonit të dimrit.

Banorët e fshatit Lladroc vazhdimisht në sezonin dimëror e kenë sfidë vështirësinë e qarkullimit për shkak të terrenit të vështirë të rrugëve të fshatit. Madje në shumicën e rasteve janë ata të cilët vullnetarisht organizohen për hapjen e rrugëve të fshatit pasi që kompanitë gjegjëse çdoherë janë neglizhente dhe të papërgjegjshme në punën e tyre. Në disa lagje të fshatit situata qëndron akoma më e vështirë nga trashësia e borës dhe akullit.