Këto janë pamje në një ngs rrugët e lagjeve të fshatit Guriç (Foto)

Edhe përkundër faktit se një pjesë e konsiderueshme e fshatrave të komunës së Malishevës, kanë të zgjidhur deri diku problemin e rrugëve, megjithatë në shumë prej tyre sidomos rrugët brenda fshatit që lidhin lagjet e fshatrave mbesin problem i pazgjidhur për qytetarët.

Me një problem të tillë ka kohë që po përballën banorët e fshatit Guriç, të cilët edhe pas ngritjes së temperaturave dhe ndërprerjes së të reshurave, prapë së prapë po përballën me vështirësitë e një rrugë brenda këtij fshati. Banorët e fshatit shprehin shqetësimin e tyre për mos intervenimin e Komunës për rregullimin dhe asfaltimin e kësaj rruge, të përballur me këto probleme ata detyrohen që me iniciativa vetenake ta shtrojnë me zhavorr këtë rrugë, për ta bërë të kalueshme. Një gjendje e tillë do të vazhdoj ti shqetësoj ata edhe për aq kohë sa Komuna e Malishevës nuk ndërmerr masat për shtrimin dhe asfaltimin e kësaj rruge.