Këta janë përfituesit e serrave të ndërtuara nga Komuna e Malishevës (Dokument)

Komuna e Malishevës, gjegjësisht Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, sot ka bërë publike një listë prej 35 personave të cilët kanë përfituar subvencion bujqësor nga komuna për ndërtimin e serrave. Në listën e publikuar nga Drejtoria e Bujqësisë, përveç emrit dhe mbiemrit të personave përfitues nuk është bërë publike fshati prej nga vijnë përfituesit dhe çka përfshinë subvencioni që ata kanë fituar duke specifikuar edhe metrat katror të ndërtimit të serrave, apo ka qenë format i njëjtë i ndërtimit të serrave për të gjithë.

Më poshtë keni listën e përfituesve: