Kështu ka përfunduar trotuari në Damanek pas punimeve të Komunës (Foto)

Ditë më parë Komuna e Malishevës kishte kryer punimet në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Damanek, mirëpo si edhe në shumë projekte tjera nëpër fshatra dhe vendbanime të cilat janë shkatërruar, ngjashëm ka ndodh edhe në fshatin Damanek, ku pas përfundimit të punimeve të kanalizimit është dëmtuar rruga e fshatit dhe e trotuarit në këtë fshat si pasojë e këtyre punimeve. Çuditërisht komuna nuk ka gjet kohë dhe as mjete financiare për riparimin e dëmit të shkaktuar vet në prishjen e rrugës dhe trotuarit.