Ja sa nxënës të komunitetit rom dhe shkali ndjekin mësimin në Malishevë?

Në mbledhjen e shtatë (VII), të mbajtur  të Komitetit për Komunitete, u diskutua, përfshirja e komunitetit  rom dhe ashkali në arsimim dhe punësim, brenda Komunës së Malishevës.

Sipas raporti të paraqitur, nga shefi i Drejtorisë për Arsim dhe Edukim, Halim Hoti, në Komunën e Malishevës, përkatësisht në fshatrat, Kijevë, Malishevë dhe Banjë, ku edhe  jetojnë ky komunitet, vazhdojnë mësimet e rregullta, në shkollat fillore dhe të mesme të ulëta, të larta, gjashtëmbëdhjetë nxënës, (16) të komunitetit  rom dhe ashkali, që  nga klasa parë deri në të dymbëdhjetën. Kurse  të punësuar nga të dhënat  që kemi, janë dy të punësuar, punëtor teknik, në SHFMU ,, Kajtaz Ramadani “ në Kijevë.