Ja kur pritet të zgjidhet kryesuesi i Kuvendit Komunal në Malishevë?

Të premten me date 12.01.2018, Kuvendi Komunal në Malishevë mbanë mbledhjen e parë të rregullt në kuadër të legjislaturës së VI-të. Mbledhja pritet të filloi në ora 10:00 dhe temë pikë kryesore e rendit të ditës pritet të jetë zgjedhja e kryesuesit të kuvendit.

Kjo është bërë e ditur në faqen zyrtare të Komunës së Malishevës:

Ja njoftimi i plotë i KK-së:

Për këtë mbledhje është ky rend i ditës:
 

  1. Formimi i komisionit për mbarëvajtjen e procesit të votimit, konform Udhëzimit Administrativ 
  2. 2009/01, për procedurën e zgjedhjes dhe përgjegjësitë e kryesuesit të  Kuvendit të Komunës.

  1. Zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit të Komunës së Malishevës, konform nenit 41 të Ligjit

    nr.03/L-040  për Vetëqeverisjen Lokale në Republikën e Kosovës .