Formohet edhe një komitet i rëndësishëm si organ i Kuvendit Komunal në Malishevë

Dje është mbajtur mbledhja e parë e Komitetit për Planifikim Urban, Kadastër, Mbrojtje të Mjedisit, Turizëm dhe monitorim të projekteve, e cila është drejtuar nga kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Malishevës, Rrahim Morina.

Komiteti me praninë e përfaqësuesve të partive politike nga  PDK, LDK dhe LVV, kryesuese të Komitetit për Planifikim Urban, Kadastër, Mbrojtje të Mjedisit, Turizëm dhe monitorim të projekteve e zgjodhën, Jetmire Vrenezin. Edhe në këtë komitet, Nisma Social Demokrate, nuk i ka dërguar emrat për këtë komitet dhe rrjedhimisht nuk kanë marr pjesë në këtë mbledhje.

Kryesuesja e Komitetit për Planifikim Urban, Kadastër, Mbrojtje të Mjedisit, Turizëm dhe monitorim të projekteve,  Jetmire Vrenezi, pas zgjedhjes së saj, si kryesues e komitetit, tha se “  ndihem përgjegjëse për detyrën e ngarkuar dhe do të  ofroi  dije  profesionale në shërbim të qytetarëve njëkohësisht do të bashkëpunoi me të gjithë anëtarët e Komitetit për Planifikim Urban, Kadastër, Mbrojtje të Mjedisit, Turizëm dhe monitorim të projekteve”.