Drejtoria e Arsimit në Malishevë shpall konkurs për këto tri pozita për mësimdhënie (Dokument)

Nëpërmjet faqes zyrtare Komuna e Malishevës, gjegjësisht Drejtoria për Arsim dhe Edukim DKAE, ka shpallur konkurs për pranimin e tre mësimdhënësve. Një mësimdhënës për programin fillor, vendi i lirë në “SHFMU “Petro Nini Luarasi” në fshatin LLapqevë. Një mësimdhënës për lëndën e edukatës fizike, në SHFMU “Fehmi Agani” në Turjakë, dhe një mësimdhënës për gjuhë angleze, në SHFMU “Ibrahim Mazreku” në Malishevë.

Më poshtë gjeni njoftimin dhe kriteret për pranimin e kandidatëve potencial: