Hana Hoxha Pasi UEFA tha fjalën e saj, doli me një vendim (që për ne shqiptarët ishte vendim jo i drejtë), atëherë mua më takon t’iu drejtohem me