BE përkrahë tri biznese në Malishevë

Tri biznese në Komunën e Malishevës kanë përfituar grante nga Bashkimi Evropian. Bëhet fjalë për projekte për zgjerimin e biznesit ekzistues, apo si biznese fillestare. Ky donacion është bërë përmes ARDA, dhe sot edhe zyrtarisht këto tri biznese lokale i kanë nënshkruar kontratat e përfitimit të donacioneve të tyre, përmes së cilave do të zgjerojnë ato dhe rrjedhimisht edhe rritjen e numrit të të punësuarve.

Shuma e përgjithshme e granteve, për të tri projektet është 27 392.80 euro.