Banjë: Nxënësit në rrezik nga punimet e pakryera në trotuar (foto)

Punimet e ngadalshme dhe të ndërprera në rregullimin e trotuarit në rrugën që qon tek shkolla e fshatit Banjë rrezikojnë seriozisht sigurinë e fëmijëve dhe nxënësve.

Shumë nxënës dhe kalimtar që shfrytëzojnë këtë trotuar tashmë janë të detyruar të ecin përgjatë rrugës e cila paraqet rrezik për faktin se ajo është mjaft e frekuentuar nga makinat, kurse rrezik shtesë paraqet edhe gropa e hapur në vendpunishte.

Organet kompetente ka 5 ditë që kanë ndërprerë punët në këtë trotuar duke e lënë ashtu që tashmë paraqet rrezik permanent për kalimtarët.