Asambleistja e Nismës në Malishevë shkel ligjin, nuk deklaron pasurinë e saj në Agjencinë Kundër Korrupsionit (Foto)

Agjencia Kundër Korrupsionit, sot ka publikuar listën e zyrtarëve shtetëror të cilët kanë injoruar, apo më mirë të themi kanë refuzuar të deklarojnë pasurinë dhe të ardhurat e tyre. Në radhët e zyrtarëve tjerë shtetëror që i kanë ikur kësaj përgjegjësie është edhe asambleistja nga radhët e Nismës  në Kuvendin Komunal në Malishevë, Filloreta Bytyçi. Ky veprim sipas AKK-së, pra mos deklarimi i pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik përbën vepër penale që sanksionohet me dispozitat e Kodit Penal.