Punimet të cilat janë duke vazhduar për ndërtimin e aneksit të objektit të gjimnazit “Hamdi Berisha” në Malishevë nuk po dalin të jenë vetëm problem për nxënësit e