Komuna e Malishevës gjegjësisht Drejtoria për Administratë të Përgjithshme sot ka rishpallur konkursin për pozitën e një shoferi i cili do të vozitë veturat zyrtare të administratës komunale