Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka njoftuar të gjithë mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit se gjysëmvjetori i dytë i vitit shkollor 2017/2018 në të gjitha shkollat e Kosovës